CÁC LOẠI LỊCH TẠI HƯƠNG TRANG BOOKS

LỊCH LỐC

Lịch BLOC là một loại lịch trong đó chúng có đặc điểm cơ bản đó là bao gồm 365 tờ lịch khác nhau.

Xem Thêm

LỊCH TỜ

Lịch tờ, là một loại ấn phẩm lịch để sử dụng trong văn phòng và trong các gia đình.

xem thêm

LỊCH ĐỂ BÀN

Lịch để bàn có khung giá bằng bìa cứng để có thể dựng đứng tại bàn làm việc

xem thêm

LỊCH LỐC